کاربر
هر کاربری تنها یک حساب کاربری ایجاد کند و آن حساب متعلق به خودش باشد.
اطلاعات پروفایل به صورت صحیح و فارسی وارد شوند.

حقوق مادی و معنوی
حقوق مادی و معنوی تمامی محتوای منتشر شده در سایت آموزشی تعالی محفوظ است و حق انتشار فایل هایی که در سایت یا نرم افزار منتشر می شود بدون دریافت اجازه کتبی جایز نیست.

حریم خصوصی
به منظور احراز هویت پس از خرید هر آموزش، شماره همراهی که به خود شما تعلق دارد، در تعالی ثبت و فعال می‌گردد. این شماره تلفن جزو حریم خصوصی شما بوده و تعالی آن را در اختیار هیچ نهاد یا سازمانی قرار نخواهد داد.
جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از هرگونه اطلاعات شخصی دربارهٔ شما، تحت «سیاست حریم خصوصی» ما قرار دارد. ما تنها می‌توانیم اطلاعات شخصی که در رابطه با استفاده‌تان از وبسایت برای ما آشکار می‌کنید را برای مقاصد معینی استفاده کنیم که در سیاست حریم خصوصی ما توضیح داده شده است. پذیرش این سیاست، بخشی از توافقنامهٔ شرایط و قوانین استفاده از وبسایت تعالی می‌باشد.
ما جزئیات اطلاعات شما را به شرکت‌های بازاریابی نمی‌فروشیم و جزئیات اطلاعات شما را در اختیار دیگران نمی‌گذاریم، مگر برای اجرای قانون، مقررات، یا به درخواست حکومتی.