مدیریت زمان و برنامه‌زیری، با رویکرد معرفتی و تربیتی

مدیریت زمان و برنامه‌زیری، با رویکرد معرفتی و تربیتی

درباره رویداد

کارگاهی تدبرمحور و تربیتی با موضوع فهم زمان و خصوصیات عمل در بستر زمان، بر اساس ادعیه حضرت فاطمه زهراء سلام‌الله علیها (دعای حیات طیبه، ادعیه تعقیبات، و دعاهای روزانه)، همراه با آموزش اصول و مهارت‌های مدیریت زمان و برنامه‌ریزی
جمعه ها به مدت پنج هفته از 17 بهمن ماه

سرفصل ها

1- شناخت اوقات شبانه‌روز و خصوصیات آن‌ها و ضرورت وقت‌دارشدن
2- عمل در زندگي و ضرورت و کارکرد عمل، با دو زیربخش سرنوشت و سبیل‌سازی
3- بررسی ابعاد عمل در زندگی از دو بُعد صالح‌سازی و سهل‌سازی
4- ساختار بهینه‌سازی وجود انسان، برای بروز عمل صالح
5- بررسی بسترهای عمل (چهار رُکن اساسی در سرنوشت انسان)
6- امام عمل: وجوه 12گانه «خیر» در عمل
7- برنامه و ذخیره‌سازی
8- برنامه و مقاوم‌سازی
9- برنامه و مراقبت‌سازی
10- برنامه و اعطاءسازی
11- برنامه و بقاءسازی
12- نگاهی به دعاهای روزانه حضرت زهرا س، از بُعد برنامه‌ریزی
13- پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی
14- انواع برنامه‌ریزی
15- محتوای برنامه
و...

مخاطبین

آنانی که برای زمان خود ارزش و اهمیت قائل اند.
تمام کسانی که می خواهند بدانند اسلام چه برنامه زمانی مطلوب می داند
...