با هم تا بهشت

با هم تا بهشت

درباره رویداد

وبینار با هم تا بهشت توسط استاد نصیری در سه جلسه برگزار می شود. این وبینار روزهای یکشنبه ساعت 18:30 تا 20 هست که می توانید پرسش های مرتبط با بحث را به صورت آنلاین مطرح کنید.

سرفصل ها

شناخت ماهیت زوجیت
تفاوتهای روابط زوجین با دیگر روابط انسانی

ضرورت نیاز شناسی متقابل

هوش و هیجان همزیستی

ضرورت توجه به ضوابط ؛
خوب بودن کافی نیست.

چگونگی کرامت بخشی و حفظ شان و منزلت یکدیگر

معنای واقعی تفاهم و درک متقابل

مخاطبین

تمام کسانی که می خواهند زندگی با نشاطی داشته باشند.
تازه عروس و داماد هایی که دوران عقد آن ها به اتمام رسیده است.