ناگفته های دوران طلایی عقد

ناگفته های دوران طلایی عقد

درباره دوره

در این دوره سه جلسه ای درباره
ماهیت و کارکرد دوران عقد
ملزومات شروع یک رابطه خوب و پایدار
اصول ارتباط سالم با خانواده همسر

سرفصل ها

0
بر اساس 0 نظر
5 ستاره
4 ستاره
3 ستاره
2 ستاره
1 ستاره

فایل پیوستی این دوره آموزشی ندارد
سوالی توسط شرکت کننده ها مطرح نشده است
اطلاعاتی وارد نشده است