دوره آموزش احکام (احکام عبادات)

دوره آموزش احکام (احکام عبادات)

درباره دوره

یکی از مهمترین واجبات دین مبین اسلام که زیرپایه مسیر قرب الی الله است، فراگیری احکام دین است كه درک و فهم درست نسبت به مسائل آن و عمل بر طبق آن تضمین كننده سعادت انسان است. كسی كه اسلام را به عنوان دین خود بر می‌گزیند باید برنامه‌‌های آن را به طور كامل در همه قلمروهای زندگی خود بپذیرد و رفتار و عملكرد خویش را مطابق با احكام دین تنظیم نماید، انجام چنین تكلیفی می‌‌طلبد فرد مسلمان نسبت به مقدار مورد نیازش از احكام دین كه به آن احتیاج دارد و برایش پیش می‌آید، شناخت پیدا كند تا بتواند آن را در زندگی خود اجراء نماید.
لذا مدرسه تعالی با برگزاری این دوره آموزشی سعی دارد یک دوره احکام مورد نیاز را با شما عزیزان مرور کند.

سرفصل ها

0
بر اساس 0 نظر
5 ستاره
4 ستاره
3 ستاره
2 ستاره
1 ستاره

سوالی توسط شرکت کننده ها مطرح نشده است
اطلاعاتی وارد نشده است