طلبه باشم؟

طلبه باشم؟

- معیشت طلبگی

- مسائل اخلاقی و اجتماعی در طلبگی

- راهکارهای نیاز سنجی مسائل اجتماعی و ...

- اسلوب های مطالعه فقهی و اصولی

مخاطبین:

طلاب تازه وارد به حوزه که کم انگیزه و مردد شده اند.

اطلاعاتنظرات/پرسش و پاسخ/
مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
نوع رویداد
آنلاین
وضعیت
درحال ثبت نام
ظرفیت
۳۷۵۱
سرفصل ها
جلسه پرسش و پاسخ
جلسات
جلسه ۱
(جلسه اول)
تاریخ:
۴۰۲/۰۸/۱۴
ساعت:
۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
جلسه ۲
(جلسه دوم)
تاریخ:
۴۰۲/۰۸/۱۵
ساعت:
۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
جلسه ۳
(جلسه سوم)
تاریخ:
۱۴۰۲/۰۸/۲۱
ساعت:
۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
جلسه ۴
(جلسه چهارم)
تاریخ:
۱۴۰۲/۰۸/۲۹
ساعت:
۱۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰