طرح رمضانیه ی حفظ سوره ی مبارکه‌ی انبیا

طرح رمضانیه ی حفظ سوره ی مبارکه‌ی  انبیا

در این طرح با حفظ روزانه ۵ خط از کلام الهی در طی ماه مبارک رمضان حافظ سوره انبیا خواهید شد

اطلاعاتنظرات/پرسش و پاسخ/
پروانه کنعانی

پروانه کنعانی

استاد کنعانی
نوع رویداد
آنلاین
وضعیت
درحال ثبت نام
ظرفیت
۴۷
سرفصل ها
حفظ سوره انبیاء در طی 10 جلسه
جلسات
جلسه ۱
(جلسه اول)
تاریخ:
۱۴۰۲/۱۲/۲۴
ساعت:
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
جلسه ۲
(جلسه دوم)
تاریخ:
۱۴۰۲/۱۲/۲۷
ساعت:
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
جلسه ۳
(جلسه سوم)
تاریخ:
۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساعت:
۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
جلسه ۴
(جلسه چهارم)
تاریخ:
۱۴۰۳/۰۱/۰۲
ساعت:
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
جلسه ۵
(جلسه پنجم)
تاریخ:
۱۴۰۳/۰۱/۰۵
ساعت:
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
جلسه ۶
(جلسه ششم)
تاریخ:
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
ساعت:
۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
جلسه ۷
(جلسه هفتم)
تاریخ:
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
ساعت:
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
جلسه ۸
(جلسه هشتم)
تاریخ:
۱۴۰۳/۰۱/۱۲
ساعت:
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰
جلسه ۹
(جلسه نهم)
تاریخ:
۱۴۰۳/۰۱/۱۴
ساعت:
۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰
جلسه ۱۰
(جلسه دهم)
تاریخ:
۱۴۰۳/۰۱/۱۶
ساعت:
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰