کارگاه فقهی بررسی حکم مجسمه سازی

بلیط های رویداد

ثبت نام عادی

در این کارگاه فقهی از درس خارج مقام معظم رهبری و آیت الله اعرافی استفاده می‌شود.

بررسی تفصیلی احکام مجسمه سازی

جلسه 1

(دو جلسه ۹۰ دقیقه ای)
تاریخ: 1401/03/25
-
ساعت: 07:00 الی 10:00

جلسه 2

(دو جلسه ۹۰ دقیقه ای)
تاریخ: 1401/03/26
-
ساعت: 07:00 الی 10:00
...

مدرس رویداد

نام مدرس مصطفی امینی خواه

اطلاعات این دوره

نوع رویداد
آنلاین
وضعیت
درحال ثبت نام
زبان این دوره
فارسی
نوع این دوره
صوتی و تصویری

اشتراک در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه دوره