قدرت بخشی ب روح

کاربر ناشناس
2 سال قبل

باسلام وشرمندگی درادامه سوالی ک پرسیدم موضوعی بشدت ذهنمو مشغول کرده ،اونم اینه ک اینهمه ما کلمه تعالی روح میشنویم ،تعالی روح با این مفهومی ک استنباط شد ک روح شدتش یکسانه و بالا پایین نمیشه ،نمیخوانه،مادکرمیگیم عبادت میکتیم مستحبات و اخلاقیات رارعایت میکنیم تا ب رشد روحی برسیم اگر روح قراره ثابت باشه اعمال نیک ب چ دردی میخوره؟ باتشکروالتماس دعا

وضعیت: 1 پاسخ
محمد سجاد جهانگیری
استادیار دوره

با سلام روح واحد است اما قابلیت رشد دارد همچون چراغی که قابلیت روشن تر شدن و نورانی تر شدن دارد

4 ماه قبل