عالم برزخ و غیربالغین

زهرا جعفری فرد | متولد : 1355 | جنسیت : نامشخص
2 سال قبل

باعرض سلام وتشکرفراوان ازشما. کلمات قاصرند ازبیان عمق تشکرم. اجرشماباخدا. باتوجه به صحبتهای استاددرباره عالم برزخ، تکلیف اطفالی که قبل از سن تکلیف ورسیدن به درک حقیقت، ازدنیارفته اند، چه میشود؟ انها عملی ندارندکه باان صفات خدا را بروز دهندوتوجه وحضوری مطابق تعاریف استاد ندارند

وضعیت: 1 پاسخ
محمد سجاد جهانگیری
استادیار دوره

با سلام توصیه میکنم دوره سه دقیقه در قیامت را استفاده کنید

4 ماه قبل