حضور در نماز

زهرا جعفری فرد | متولد : 1355 | جنسیت : نامشخص
2 سال قبل

باعرض سلام. ازخدامیخواهم شماراباامیرالمومنین(ع) محشورنماید. باشنیدن بحثهای معرفتی تمام وجودم پرازنشاط وبهجت میشود طوری که دلم میخواهدتاآخرعمردرهمین حال بمانم. امانمیدانم چرادر حال نماز دائم حواسم پرت میشود طوری که در نمازدائم مشغول مبارزه با خودم هستم که حضورداشته باشم. به همین خاطر اصلا خجالت میکشم نمازشب بااین حال خودم بخوانم. وهمیشه خسران ازدست دادن این توفیق رادردلم حس میکنم. لطفاراهنمایی بفرمایید

وضعیت: 1 پاسخ
محمد سجاد جهانگیری
استادیار دوره

با سلام مباحث نماز استاد امینی خواه را از سایت دانلود کرده و استفاده کنید http://aminikhaah.ir

4 ماه قبل