ملائکه

قدیره جوانشیری | متولد : 1364 | جنسیت : نامشخص
5 ماه قبل

ملائکه از اینکه خدای متعال برای چه انسان را خلیفت الله در زمین میافرید خبر نداشتند در واقع علم جدیدی بود که هنوز فرا نگرفته بودند و باوجود ان همه تقدس و تسبیح خدای متعال متوجه وجود اساتید خود ( انبیا)نشده بودند چطور متوجه نشده بودند ؟ یا شاید اینگونه سوال کنم میشود ما انبیا را نشناسیم و ارتقاع پیدا کنیم

وضعیت: 1 پاسخ
محمد سجاد جهانگیری
استادیار دوره

باسلام پاسخ شما در شناخت فرق بین انسان و ملائکه روشن می شود پیشنهاد می کنم دوره سه دقیقه در قیامت را گوش کنید.

4 ماه قبل