حقیقت اشیاء چیست

سمیه رسولی | متولد : 1363 | جنسیت : خانم
4 ماه قبل

حقیقت جاری در اشیاء که الولو الباب میدانن چیست؟

وضعیت: 1 پاسخ
محمد سجاد جهانگیری
استادیار دوره

با سلام حقیقت اشیا فقر ذاتی آنها و اعتباری بودن آنهاست که نیازمند به خداوند متعال هستند

2 ماه قبل