فعالیت ها
دوره ها 3
امتیاز امتیاز 5
نظرات نظرات 17
اطلاعات مدرس

صادق محمدزاده

اشتراک

آموزش مقدماتی تجوید قرآن

صادق محمدزاده
مدرس آموزشی
  • 01:16:40
  • 30000 تومان

آموزش متوسطه تجوید قرآن

صادق محمدزاده
مدرس آموزشی
  • 01:29:47
  • 10000 تومان

آموزش متوسطه تجوید قرآن

صادق محمدزاده
مدرس آموزشی
  • 01:29:47
  • رایگان