فعالیت ها
دوره ها 3
امتیاز امتیاز 5
نظرات نظرات 9
اطلاعات مدرس

حسن ابراهیم نیا

مدرس و متخصص مکالمه زبان عربی

اشتراک

دوره آموزش مکالمه عربی (ترم اول)

حسن ابراهیم نیا
مدرس و متخصص مکالمه زبان عربی
  • 03:42:09
  • 100000 تومان

دوره آموزش مکالمه عربی (ترم دوم)

حسن ابراهیم نیا
مدرس و متخصص مکالمه زبان عربی
  • 02:27:32
  • 100000 تومان

بهار مکالمه عربی

حسن ابراهیم نیا
مدرس و متخصص مکالمه زبان عربی
  • 02:18:08
  • 100000 تومان