فعالیت ها
دوره ها 8
امتیاز امتیاز 5
نظرات نظرات 7
اطلاعات مدرس

محسن پوراحمد خمینی

مشاور و کارشناس خانواده

اشتراک

مهارت کنترل خشم و مدیریت هیجانات

محسن پوراحمد خمینی
مشاور و کارشناس خانواده
 • 07:39:31
 • 100000 تومان

هنر مرد بودن

محسن پوراحمد خمینی
مشاور و کارشناس خانواده
 • 05:18:53
 • 100000 تومان

هنر زن بودن

محسن پوراحمد خمینی
مشاور و کارشناس خانواده
 • 19:31:27
 • 200000 تومان

هنرانتخاب صحیح همسر

محسن پوراحمد خمینی
مشاور و کارشناس خانواده
 • 08:25:15
 • 100000 تومان

فرزندآوری و ایام بارداری

محسن پوراحمد خمینی
مشاور و کارشناس خانواده
 • 02:53:44
 • 100000 تومان

تربیت صحیح کودک: ( از تولد تا 9 سالگی)

محسن پوراحمد خمینی
مشاور و کارشناس خانواده
 • 12:28:51
 • 100000 تومان

تربیت صحیح نوجوان (10 - 19 سال)

محسن پوراحمد خمینی
مشاور و کارشناس خانواده
 • 12:56:33
 • 100000 تومان

طلاق عاطفی و راه های برون رفت

محسن پوراحمد خمینی
مشاور و کارشناس خانواده
 • 04:54:12
 • 100000 تومان