فعالیت ها
دوره ها 5
امتیاز امتیاز 5
نظرات نظرات 40
اطلاعات مدرس

حسن پُرسا

پژوهشگر دانشگاه و فعال فکری و قرآنی

اشتراک

آموزش مهارت مطالعه سیستمی با رویکرد تربیتی

حسن پُرسا
پژوهشگر دانشگاه و فعال فکری و قرآنی
  • 11:48:34
  • 40000 تومان

مدیریت زمان و برنامه‌زیری، با رویکرد معرفتی و تربیتی

حسن پُرسا
پژوهشگر دانشگاه و فعال فکری و قرآنی
  • 08:02:39
  • 200000 تومان

خودآگاهی با رویکرد معرفتی و تربیتی

حسن پُرسا
پژوهشگر دانشگاه و فعال فکری و قرآنی
  • 09:07:18
  • 30000 تومان

کارگاه «خودآگاهی» با رویکرد ساختاری

حسن پُرسا
پژوهشگر دانشگاه و فعال فکری و قرآنی
  • 11:34:12
  • 30000 تومان

دوره «خودآگاهی» با رویکرد مهارتی

حسن پُرسا
پژوهشگر دانشگاه و فعال فکری و قرآنی
  • 10:33:13
  • 50000 تومان