دوره مکالمه عربی (ترم سوم)

بلیط های رویداد

ثبت نام عادی

مدرسه تعالی در نظر دارد ترم سوم دوره مکالمه عربی با کیفیت و جذاب در کنار استفاده از بهترین اساتید مکالمه زبان عربی برگزار کند. تا راه حلی برای نیازهای شما باشد تا بتوانید با بیش از ۴۷۰ میلیون مخاطب عرب زبان ارتباط برقرار کنید.

این دوره شامل سه بخش است:
آموزش گفتگوهای کاربردی و اساسی مکالمه عربی (حوار).
آموزش قواعد عربی مختصر مورد نیاز برای مکالمه عربی.
آموزش واژگان از طریق یادگیری جملات و متون کاربردی (متن‌خوانی).

همانند ترم دوم در 10 جلسه که 8 جلسه آن تدریس آنلاین و دو جلسه فیلم خواهیم داشت.

روز های دوشنبه و چهارشنبه ساعت 21:00 تا 22:10 جلسات انلاین برگزار خواهد شد.
شروع ترم از نهم خرداد ماه خواهد بود.
مدرس دوره جناب استاد کاظمی می‌باشد.

مرحله سوم کتاب عربی بین یدیک

جلسه 1

(جلسه اول)
تاریخ: 1401/03/09
-
ساعت: 20:30 الی 21:40

جلسه 2

(جلسه دوم)
تاریخ: 1401/03/14
-
ساعت: 20:30 الی 21:40

جلسه 3

(جلسه سوم)
تاریخ: 1401/03/16
-
ساعت: 20:30 الی 21:40

جلسه 4

(جلسه چهارم: مشاهده فیلم)
تاریخ: 1401/03/17
-
ساعت: 20:30 الی 21:40

جلسه 5

(جلسه پنجم)
تاریخ: 1401/03/21
-
ساعت: 20:30 الی 21:40

جلسه 6

(جلسه ششم)
تاریخ: 1401/03/23
-
ساعت: 20:30 الی 21:40

جلسه 7

(جلسه هفتم:مشاهده فیلم)
تاریخ: 1401/03/24
-
ساعت: 20:30 الی 21:40

جلسه 8

(جلسه هشتم)
تاریخ: 1401/03/28
-
ساعت: 20:30 الی 21:40

جلسه 9

(جلسه نهم)
تاریخ: 1401/03/30
-
ساعت: 20:30 الی 21:40

جلسه 10

(جلسه دهم( جلسه پایانی))
تاریخ: 1401/04/01
-
ساعت: 20:30 الی 21:40
...

مدرس رویداد

نام مدرس حسن ابراهیم نیا

اطلاعات این دوره

نوع رویداد
آنلاین
وضعیت
درحال ثبت نام
زبان این دوره
فارسی
نوع این دوره
صوتی و تصویری

اشتراک در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه دوره