نیاز به سرعت

نیاز به سرعت

بررسی سرعت و نگاه غرب و اسلام به آن در گفتگو با دانشجویان مقیم ژاپن

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۱۴ : ۵۳
ساعت
۲,۱۴۸
دانشجو
۱
جلسه
( نفر۶ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

avatar
...دلوان عظی
( ۳ ۱ )
avatar
Neda Sadat
( ۳ ۱ )
...سید علی س
( ۳ ۱ )
ep.hp
( ۳ ۱ )
...رامین عظم
( ۳ ۱ )

تکنولوژی و سرعت از نگاه قرآن

۱۴ : ۵۳

دوره های مرتبط