شفاعت از منظر عقل و نقل

شفاعت از منظر عقل و نقل

شفاعت از منظر عقل و نقل در گفتگویی با دانشجویان مقیم مسکو در ماه مبارک رمضان برگزار شده است.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۵۹ : ۵۱ : ۵
ساعت
۱,۰۶۳
دانشجو
۷
جلسه
( نفر۳ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
کلامی_و_اعتقادی

نفرات برتر

مهدی خلیلی
( ۲۱ ۷ )
زهره مؤمنی
( ۲۱ ۴ )
avatar
...سیده فاطم
( ۲۱ ۰ )
...زهرا حاجی
( ۱۴ ۶ )
...فرشید رعی
( ۱۳ ۶ )

چرا باید از شفاعت صحبت کرد؟

۵۷ : ۳۴

شفاعت در نظام اعتبار و نظام حقیقی عالم

۱۶ : ۳۵

شفاعت در قیامت از چه جنسی است؟

۲۴ : ۳۸

شفاعت و پیشرفت جامعه

۱ : ۴۶

کارکرد شفاعت در دنیا

۲۲ : ۴۵

نظام تشافع

۳۰ : ۵۹

شفاعت ملائکه

۲۹ : ۳۲ : ۱

دوره های مرتبط