روش های تربیت و تأدیب در زندگی فردی و خانوادگی

جلسه اول، بررسی تربیت کودک بر مبنای سوره مریم

توضیحات
* بررسی تربیت کودک بر مبنای سوره مریم * چکار کنیم فرزندمان "حنان" تربیت شود؟ * معنای واژه "حنّان" * نقش والدین در طیب بودن فرزند و آثار دنیوی و اخروی آن * الگو گرفتن از بسترهای تربیتی حضرت یحیی ع * بررسی دوره‌های رشدی کودکان * فاکتورهای مهم جوانی از نظر قرآن * تاثیر "حنان" بودن والدین در تربیت کودکان * چرا نامگذاری در دین اسلام اهمیت دارد؟ * دلیل اهمیت طیِّب بودن کلام مادر * نحوه آموزش بخشش به کودکان * نقش القا در تربیت فرزندان * سخت و یا آسان بودن تربیت فرزندان * لزوم اختصاص زمان ویژه والدین برای هر کودک * تاثیر نشانه‌گذاری در کودکان * بزرگترین راه تقویت توحیدی چیست؟

جلسه اول، بررسی تربیت کودک بر مبنای سوره مریم

۱۵ : ۲۵ : ۱

جلسه دوم- نگاه عبودیت داشتن به فرزندان

۴۰ : ۲۷ : ۱

جلسه سوم

۶ : ۲۰ : ۱

جلسه چهارم

۲۶ : ۴۷ : ۱

جلسه پنجم

۴۴ : ۳۹ : ۱