شرح صحیفه سجادیه

شرح صحیفه سجادیه

صحیفه سجادیه کتابی حاوی 54 دعا از امام سجاد(ع). این کتاب پس از قرآن و نهج البلاغه مهم‌ترین میراث مکتوب شیعه به حساب می‌آید و به نام‌های خواهر قرآن و «انجیل اهل بیت» نیز مشهور است. صحیفه مانند قرآن و نهج البلاغه از نظر فصاحت و بلاغت مورد توجه قرار گرفته است. امام سجاد(ع) بسیاری از معارف دینی را در دعاهای خود بیان می‌کند؛ موضوعاتی مثل خداشناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی و مباحث عالم غیب، فرشتگان، رسالت انبیا، جایگاه پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)، امامت، فضایل و رذایل اخلاقی، گرامیداشت اعیاد، مسائل اجتماعی و اقتصادی، اشارات تاریخی، نعمت‌های مختلف خداوند، آداب دعا، تلاوت، ذکر، نماز و عبادت.

اطلاعات

استاد مجاهدی

استاد مجاهدی

استاد
۳۰ : ۱ : ۲۳
ساعت
۱,۳۶۲
دانشجو
۸۲
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
قرآن_و_حدیث

نفرات برتر

avatar
طاهره شرفی
( ۸۹ ۰ )
...زهره هادی
( ۸۰ ۵۸ )
avatar
...وجیهه کاظ
( ۷۵ ۸۲ )
نفیسه میر
( ۷۰ ۰ )
avatar
...سمانه رست
( ۶۲ ۴۶ )
شرح دعای 1 صحیفه سجادیه

جلسه اول

۵۱ : ۲۵

جلسه دوم

۴۹ : ۱۹

جلسه سوم

۵۰ : ۲۴

جلسه چهارم

۵۷ : ۲۳

جلسه پنجم

۸ : ۱۷

جلسه ششم

۳۱ : ۲۱

جلسه هفتم

۴۰ : ۲۴

جلسه هشتم

۱۰ : ۲۵
شرح دعای 3 صحیفه سجادیه

جلسه اول

۵۵ : ۱۶

جلسه دوم

۵۲ : ۲۰

جلسه سوم

۵۰ : ۲۰

جلسه چهارم
(رایگان)

۳۲ : ۲۶

جلسه پنجم

۲۱ : ۳۰
شرح دعای 4 صحیفه سجادیه

جلسه اول

۵ : ۲۴

جلسه دوم

۶ : ۲۴

جلسه سوم

۹ : ۲۰

جلسه چهارم

۱۷ : ۲۴
شرح دعای 6 صحیفه سجادیه

جلسه اول

۵ : ۱۷

جلسه دوم

۴۶ : ۱۰

جلسه سوم

۲۳ : ۱۳

جلسه چهارم

۵۲ : ۶

جلسه پنجم

۳۳ : ۲۴

جلسه ششم

۲۴ : ۱۳

جلسه هفتم

۴۶ : ۱۶

جلسه هشتم

۸ : ۱۹

جلسه نهم

۱۴ : ۱۲

جلسه دهم

۷ : ۱۱

جلسه یازدهم

۲۰ : ۱۲

جلسه دوازدهم

۴۸ : ۱۷
شرح دعای 7 صحیفه سجادیه

جلسه اول-شرح دعای 7 صحیفه سجادیه

۵۲ : ۱۱

جلسه دوم- شرح دعای 7 صحیفه سجادیه

۳۹ : ۹

جلسه سوم-شرح دعای 7 صحیفه سجادیه

۴ : ۶
شرح دعای 8 صحیفه سجادیه

جلسه اول- شرح دعای 8 صحیفه سجادیه

۴ : ۱۳

جلسه دوم-شرح دعای 8 صحیفه سجادیه

۶ : ۱۳

جلسه سوم-شرح دعای 8 صحیفه سجادیه

۴۳ : ۱۲

جلسه چهارم- شرح دعای 8 صحیفه سجادیه

۲۲ : ۷

جلسه پنجم- شرح دعای 8 صحیفه سجادیه

۴۲ : ۱۱

جلسه ششم- شرح دعای 8 صحیفه سجادیه

۶ : ۸

جلسه هفتم- شرح دعای 8 صحیفه سجادیه

۶ : ۱۰
شرح دعای 9 صحیفه سجادیه

جلسه اول

۴۱ : ۲۰

جلسه دوم

۲ : ۱۴
شرح دعای 10 صحیفه سجادیه

جلسه اول

۱۹ : ۷

جلسه دوم

۲ : ۱۳
شرح دعای 11 صحیفه سجادیه

جلسه اول

۸ : ۲۴
شرح دعای 12 صحیفه سجادیه

جلسه اول

۴۹ : ۱۷

جلسه دوم

۵۸ : ۲۲

جلسه سوم

۱ : ۲۰

جلسه چهارم

۴۲ : ۱۲

جلسه پنجم

۳ : ۱۴
شرح دعای 13 صحیفه سجادیه

جلسه اول

۳ : ۱۳

جلسه دوم

۳۳ : ۱۸

جلسه سوم

۲۵ : ۱۴

جلسه چهارم

۱ : ۲۴

جلسه پنجم

۴۵ : ۲۳
شرح دعای 14 صحیفه سجادیه

جلسه اول

۱۸ : ۲۰

جلسه دوم

۴۲ : ۲۰

جلسه سوم

۲۵ : ۲۳

جلسه چهارم

۴۴ : ۱۶

جلسه پنجم

۱۷ : ۱۳
شرح دعای 15 صحیفه سجادیه

جلسه اول

۳۹ : ۲۰

جلسه دوم

۴۳ : ۱۸

جلسه سوم

۵۱ : ۱۴

جلسه چهارم

۴۳ : ۱۳
شرح دعای 16 صحیفه سجادیه

جلسه اول

۲۰ : ۱۶

جلسه دوم

۱۲ : ۲۰

جلسه سوم

۲۸ : ۲۲

جلسه چهارم

۵۸ : ۱۷

جلسه پنجم

۴۷ : ۱۰

جلسه ششم

۲۹ : ۱۹
شرح دعای 17 صحیفه سجادیه

جلسه اول

۲۵ : ۱۰

جلسه دوم

۳۳ : ۱۸

جلسه سوم

۴۲ : ۱۶

جلسه چهارم

۱۷ : ۱۸

جلسه پنجم

۴۲ : ۹

جلسه ششم

۴ : ۲۵
شرح دعای 18 صحیفه سجادیه

جلسه اول

۲۲ : ۱۰

جلسه دوم

۵ : ۱۷
شرح دعای 19 صحیفه سجادیه

جلسه اول

۵ : ۱۸

جلسه دوم

۱ : ۶

جلسه سوم

۲۶ : ۸

جلسه چهارم

۳۹ : ۵

جلسه پنجم

۴۸ : ۱۶

دوره های مرتبط