تشریح الهی انسان

تشریح الهی انسان

اگرچه قله نشینان عرفان الهی از انبیا و اولیا قبل از اینکه چشمان بصرشان به آیات الهی برخورد کند ابتدا ظهور شدید خود خدای تعالی تمام وجود آنان را به خود جلب می کند و ندای ما رایت شیئا الا و رایت الله قبله (هیچ چیزی را ندیدم مگر اینکه قبل از آن خدای را با بصیرتم مشاهده کردم ) را سردادند و سرود بِكَ عَرَفْتُكَ وَ أَنْتَ دَلَلْتَنِى عَلَيْكَ را سرودند (من تو را به خودت شناختم نه به آیاتت و تو خودت مرا به خودت دلالت فرمودی وکسی دیگری مرا به تو نرساند) اما قرآن ما مبتدیان ظلمت نشین را فرموده تا با نظر به آیاتش او را جستجو کرده تا در وادی توحید و یقین بیارامیم.

و از آنجا که روشن ترین آیه الهی برای انسان ، خود انسان است که بدن و روحش هر دو در دسترس اوست، لذا این مجموعه سعی نموده تا با تشریح الهی بدن انسان گامی در مسیر عرفان الهی بردارد انشاء الله.

اطلاعات

علی احمدی

علی احمدی

استاد حوزه
۸ : ۴۱ : ۱۷
ساعت
۵۲
دانشجو
۳۵
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
اخلاقی

نفرات برتر

...سید مصطفی
( ۳۵ ۳۵ )
...فاطمه برز
( ۳۲ ۲۵ )
...حمید رضا
( ۱۶ ۰ )
avatar
علی اکبری
( ۱۳ ۱۲ )
zm thn
( ۷ ۰ )

مقدمه
(رایگان)

۲۳ : ۳۷

لقاح اسپرم و تخمک

۱۱ : ۳۶

دانشگاه و علوم بدون روح

۱۳ : ۳۷

سلول های بنیادین و بافتهای بدن

۳۸ : ۴۱

تفاوت دروس علم تشریح در حوزه و دانشگاه

۰ : ۳۲

دستگاه های جنین

۰ : ۳۷

ولادت

۵ : ۳۶

هماهنگی طفل با این عالم

۵۰ : ۴۱

قلب اولین و آخرین دستگاه بدن

۴۰ : ۴۵

قلب سلطان بدن،پمپ تغذیه و تصفیه

۵۷ : ۳۵

برخی کارکردهای دیگر قلب،عروق و محتویات خون

۲۰ : ۴۱

دستگاه تنفس، تولید صدا و کمک به بویایی

۱۱ : ۴۱

دستگاه تنفس2

۳۹ : ۴۲

دستگاه استخوان بندی حمایت از اعضای رئیسه

۳۰ : ۴۴

دستگاه عضلانی، محرک بدن

۵۵ : ۴۲

دستگاه پوششی(پوست اولین خط حفاظتی و زیبایی بدن)

۵۷ : ۴۸

دستگاه حفاظتی لنف

۵۹ : ۴۲

غدد درون ریز

۱۳ : ۵۱

مغز و اعصاب

۶ : ۵۷

حواس بیرونی(چشم)

۴۲ : ۴۸

حواس بیرونی(چشم و گوش)

۳۷ : ۵۰

بویایی، چشایی و برخی حواس بعضی از حیوانات

۴ : ۴۲

دستگاه گوارش

۳۳ : ۴۲

کبد، کارخانه بزرگ شیمیایی، عضوی به سخاوت زندگی

۵۹ : ۴۷

دستگاه ادراری تناسلی

۲۶ : ۳۵

دوره های مرتبط