نحو کاربردی مقدماتی

نحو کاربردی مقدماتی

نحو کاربردی مقدماتی و متوسطه یک دوره نحو است که پاسخگوی بخش عمده‌ای از نیازهای جویندگان مباحث قرآنی و حدیث است.

مطالب به زبانی ساده و روان و به گونه‌‌ای تنظیم شده که مخاطب را گام به گام و با سیری منطقی به هدف می‌رساند. ورود به هر بحث به گونه‌ای است که می‌تواند الگویی عملی برای تدریس استادان محترم هم باشد.

«متن خوانی». پس از هر درس، متنی عربی از کتب نحوی آمده که مربوط به محتوای همان درس است. هدف از آوردن متنها آشنایی و آمادگی دانش‌پژوه برای مراجعه به کتابهای عربی است.

«اجرا و پیاده سازی»: در این قسمت، مطالب درس در آیات و ادعیه مورد بررسی قرار گرفته است.

«خود را امتحان کنید»: این بخش بستری است جهت پرورش توانایی حافظه‌ای، نوشتاری و احیای روحیه مباحثه و هم فکری با تکیه بر روایات اخلاقی.

«مطالعه و پژوهش»: با هدف ایجاد روحیه‌ی تحقیق در انتهای هر درس قرار گرفته است.

اطلاعات

سید حسین ایرانی

سید حسین ایرانی

مدرس ادبیات عرب
۴۲ : ۵۱ : ۸
ساعت
۱۰۲
دانشجو
۳۸
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
اخلاقی

نفرات برتر

...کریم بخش
( ۵۲ ۱۶ )
...اعظم سادا
( ۴۲ ۱۶ )
avatar
مجاهد
( ۴۲ ۴ )
رضا احمدی
( ۳۹ ۰ )
...سید مهدی
( ۲۴ ۲۴ )
مقدمات

آشنایی با علم نحو
(رایگان)

۲۴ : ۲۸

تقسیمات اسم و فعل

۱۸ : ۲۳

اعراب اسم

۲۱ : ۲۲

جمله

۲۲ : ۲۱
مرفوعات

فاعل

۱۷ : ۲۱

مبتدا و خبر

۸ : ۱۴
نواسخ

نواسخ

۵۹ : ۲۲
منصوبات

مفعول به

۱۷ : ۱۳

مفعول مطلق

۲ : ۱۵

مفعول فیه

۱۶ : ۱۴

مفعول له

۱۰ : ۲۰

حال

۷ : ۱۳

تمییز

۴۶ : ۱۶
مجرور

مجرور به حرف جر

۷ : ۱۹

مضاف الیه

۳۴ : ۲۵

مضاف الیه (2)

۲ : ۱۹
توابع

نعت

۱۰ : ۲۲

بدل

۴۴ : ۲۳

عطف بیان

۴ : ۱۵

تاکید

۵۹ : ۳۰

عطف به حروف

۲۵ : ۲۸

عطف به حروف

۲۵ : ۲۸
اسم عامل

اسم عامل

۳ : ۲۵

اسم عامل

۳۰ : ۳۳
حل تمرین، نحو کاربردی مقدماتی

حل تمرین - نحو کاربردی مقدماتی

۱۲ : ۱۴

دوره های مرتبط