تغذیه متعالی

تغذیه متعالی

روح متاثر از جسم و بخش اصلی تغذیه جسم نوشیدنی ها و خوردنی هاست. برای رسیدن به روح متعالی باید تغذیه متعالی داشته باشیم. بدانیم چه آدابی دارد و چه احکامی.

از این رو مدرسه تعالی در نظر دارد با برگزاری سلسله جلسات تغذیه متعالی در این مسیر قدم بردارد.

برخی از فصل ها و عناوین دوره که در حال تدریس هست به شرح زیر می باشد:

آداب و احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها

- آداب خوردن و آشامیدن

- وعده های غذایی

- غذا خوردن در جمع

- بدگویی درباره غذا

-خوردن حیوانات دریایی

و..

آداب و احکام نان و نانوایی

-آغاز غذا با نان

- برش نان

- برداشتن نان

و..

آداب و احکام میوه و تره بار

- آداب خورده میوه در اسلام

- دعای هنگام دیدن میوه نوبر

- خرید و فروش میوه بر درخت

روش نگهداری برخی از میووه ها

- قصد خریدن و چشیدن

آداب و احکام پرندگان

- احکام و آداب شکار

- نشانه های حلال و حرام بودن

- مکرو هات ذبح

- مرغ و کبوتر پیدا شده

اطلاعات

محمد مقصود علی

محمد مقصود علی

مدرس فقه و احکام
۱۲ : ۳ : ۱۵
ساعت
۴۸۱
دانشجو
۱۳
جلسه
( نفر۵ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
آداب_و_سنن_»_(فقه_اصول)

نفرات برتر

avatar
...ریحانه عل
( ۲۰۸ ۱۸ )
...بنت الهدا
( ۱۱۶ ۱۸ )
...فهیمه صاد
( ۱۰۰ ۱۸ )
avatar
منیژه مروی
( ۹۷ ۱۷ )
...نسیبه حسی
( ۹۵ ۱۷ )
آداب و احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها

آداب خوردن و آشامیدن (جلسه اول)

۲۸ : ۴۹

آداب خوردن و آشامیدن (جلسه دوم)

۱۹ : ۴۶

آداب خوردن و آشامیدن (جلسه سوم)

۴۵ : ۵۸

آداب خوردن و آشامیدن (جلسه چهارم)

۱۹ : ۴۳

آداب خوردن و آشامیدن (جلسه پنجم)

۵۰ : ۵۹

آداب خوردن و آشامیدن (جلسه ششم، پایانی)

۷ : ۴۱
آداب و احکام نان و نانوایی

آداب و احکام نان و نانوایی

۱۵ : ۳۷

آداب و احکام نان و نانوایی

۱۵ : ۳۷
آداب و احکام میوه و تره بار

آداب و احکام میوه و تره‌بار (جلسه اول)

۵۲ : ۱ : ۱

آداب و احکام میوه و تره‌بار (جلسه دوم)

۴ : ۵۶

آداب و احکام میوه و تره‌بار (جلسه سوم)

۴۲ : ۵۲

آداب و احکام میوه و تره‌بار (جلسه چهارم)

۴۲ : ۵۵

آداب و احکام میوه و تره‌بار (جلسه پنجم)

۲۵ : ۴۷
آداب نگهداری و احکام پرندگان

آداب نگهداری پرندگان(1)

۲ : ۴۶

آداب نگهداری پرندگان(2)

۴ : ۵۱

آداب نگهداری پرندگان(3)

۴ : ۵۶

آداب نگهداری پرندگان(4)

۶ : ۵۶

آداب نگهداری پرندگان(5)

۵۳ : ۴۶

دوره های مرتبط