بهار مکالمه عربی

بهار مکالمه عربی

این دوره، آرشیوی برای وبینار ده جلسه ای مکالمه عربی است. در این دوره توضیحات پیش از کلاس و فیلم های عربی در اختیار دانش پژوهان قرار می گیرد.

اطلاعات

حسن ابراهیم نیا

حسن ابراهیم نیا

مدرس و متخصص مکالمه زبان عربی
۸ : ۱۸ : ۲
ساعت
۳۲
دانشجو
۱۰
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارتی

نفرات برتر

علی توکلی
( ۲۳ ۷ )
avatar
...خدیجه وحد
( ۱۷ ۷ )
...مریم ضیاء
( ۱۶ ۹ )
...سید مصطفی
( ۱۰ ۱۰ )
avatar
بروجردیان
( ۶ ۵ )

جلسه اول

۱۱ : ۱۳

جلسه دوم

۴۸ : ۱۴

جلسه سوم

۳۷ : ۱۲

جلسه چهارم

۵۴ : ۱۱

جلسه پنجم

۰ : ۱۱

جلسه ششم

۲۹ : ۱۰

جلسه هفتم

۱۲ : ۱۳

جلسه هشتم

۴ : ۱۱

جلسه نهم

۱۷ : ۲۱

جلسه دهم

۳۶ : ۱۸

دوره های مرتبط