کارگاه حفظ قرآن کریم

کارگاه حفظ قرآن کریم

این دوره مخصوص کسانی است که در رویداد حفظ متعالی ثبت نام نموده اند.

اطلاعات

خانم برهانی

خانم برهانی

خانم برهانی
۳۴ : ۵ : ۱
ساعت
۱۲۲
دانشجو
۳
جلسه
( نفر۴ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
قرآن_و_حدیث

نفرات برتر

...کیمیا صان
( ۳ ۳ )
...لیلا گودر
( ۳ ۳ )
...زهرا زارع
( ۳ ۳ )
مریم نعیمی
( ۳ ۳ )
avatar
فاطمه صمدی
( ۳ ۳ )

جلسه اول

۲۳ : ۲۶

جلسه دوم

۴۳ : ۱۸

جلسه سوم

۲۸ : ۲۰

دوره های مرتبط