دوره آموزشی کارگاه «خودآگاهی» با رویکرد ساختاری

لیست جلسات - جلسه اول

ثبت یاد داشت جدید


هنوز یادداشتی برای این درس ثبت نشده است.

آنچه در این جلسه می آموزید

جلسه اول

تاکنون سوالی مطرح نشده است