دوره آموزشی نظام مهندسی معارف اسلامی

ربوبیت و محبوبیت - جلسه اول

ثبت یاد داشت جدید


هنوز یادداشتی برای این درس ثبت نشده است.

آنچه در این جلسه می آموزید

جلسه اول
تاریخ سخنرانی:دوشنبه 21 محرم 1443
1400/06/08