روش شناسی المیزان

روش شناسی المیزان

روش شناسی المیزان

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۵۳ : ۳۸ : ۴
ساعت
۱,۸۹۷
دانشجو
۴
جلسه
( نفر۵ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
قرآن_و_حدیث

نفرات برتر

علی رضایی
( ۱۰ ۴ )
avatar
...محمدعلی م
( ۱۰ ۴ )
...سید علی س
( ۹ ۴ )
آسیه قاسمی
( ۷ ۳ )
...حمید رضا
( ۷ ۰ )

جلسه اول

۵ : ۲۱ : ۱

جلسه دوم

۵۰ : ۱ : ۱

جلسه سوم

۱۹ : ۵ : ۱

جلسه چهارم

۳۹ : ۱۰ : ۱

دوره های مرتبط