سبک زندگی از منظر المیزان

سبک زندگی از منظر المیزان

اطلاعات این دوره در حال تکمیل است.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۲۸ : ۵۲ : ۱۲
ساعت
۴,۱۱۳
دانشجو
۱۹
جلسه
( نفر۳۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
تفسیر_و_تدبر

نفرات برتر

...صغری نومی
( ۲۴۹ ۰ )
سهیلا صفری
( ۱۵۸ ۰ )
avatar
مژده یرخ
( ۱۰۲ ۱۹ )
فوزیه نوری
( ۶۱ ۹ )
زینب
( ۴۵ ۱۹ )

جلسه اول

۴۵ : ۲۸

جلسه دوم

۳۲ : ۴۱

جلسه سوم

۳۹ : ۳۹

جلسه چهارم

۵۳ : ۳۳

جلسه پنجم

۱۱ : ۴۴

جلسه ششم

۳۵ : ۴۳

جلسه هفتم

۹ : ۴۹

جلسه هشتم

۱۲ : ۵۱

جلسه نهم

۴۶ : ۴۴

جلسه دهم

۳ : ۴۲

جلسه یازدهم

۲۷ : ۴۵

جلسه دوازدهم

۱ : ۳۸

جلسه سیزدهم

۲۷ : ۴۱

جلسه چهاردهم

۳۱ : ۴۷

جلسه پانزدهم

۴۰ : ۲۷

جلسه شانزدهم

۳۱ : ۳۱

جلسه هفدهم

۳۱ : ۲۷

جلسه هجدهم

۲۹ : ۴۴

جلسه نوزدهم | پایانی

۶ : ۵۰

دوره های مرتبط