بنیان‌گذاری نسل توحیدی

مراقبت برای طهارت، تقوا و سلامت فرزند

توضیحات
*اصلی ترین مطلب در باب نسل توحیدی نیت پدر و مادر از فرزند دار شدن است.
*اگر والدین فرزند را نذر راه الهی کنند خداوند خود عهده دار او می‌شود.
*بررسی سوره‌ی مریم در باب فرزند دار شدن
*سوره‌ی مؤمنون سوره‌ی نوزادان
*گفتن آیه‌های ابتدایی مؤمنون در گوش نوزاد
*همان‌قدر که مهم است کودک در رحم پاک رشد کند مهم است در رحم دنیا هم در مکان پاک زندگی کند.
*انسان تا وقتی مؤمن نشده مانند نوزاد در رحم مادر است.
*نام‌گذاری فرزند تأکید شده در روایات
*اصلی‌ترین مطلب در نام‌گذاری رعایت حرمت صاحب اسم
*طیب کردن نسل دغدغه‌ی اصلی انبیا و بر هم‌زننده‌ی دستگاه شیطان
آمادگی برای فرزند آوری

مهارت‌های قرآنی ارتقای روابط زوجین

۴۷ : ۴۴
اقدام برای فرزند آوری

راهکارهای تربیت فرزندان توحیدی

۴۲ : ۱۳ : ۱
دوران بارداری

جایگاه نسل در قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام

۳۸ : ۱۵ : ۱

مرور سوره‌های قرآن برای ارتقای صفات فرزند

۴۰ : ۲ : ۱
دوران شیرین تولد

مراقبت برای طهارت، تقوا و سلامت فرزند

۴۷ : ۵ : ۱