دوره مقدماتی تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس 7 - سوره مبارکه ماعون

توضیحات
_آشنایی با کلمات و معانی:
*کذب:مخالف حق و واقعیت
*یتیم:انقطاع از تعلقات مورد نیاز که موجب ضعف می شود.
*دَع:دور کردن با شدت
*حَضّ: برانگیختن و تشویق کردن
*سکن:زمینگیر شدن مادی یا معنوی
*طعام:میل به آنچه مورد نیاز است
*سَهو:غفلت از کاری که قصد انجام آن را داریم
_قواعد و دستور زبان آیه فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
_قواعد و دستور زبان آیه الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
_قواعد و دستور زبان آیه الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ،وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
_گزاره تعقلی سوره مبارکه ماعون:
ابراز حساسیت به نیازمندی های دیگران با نماز و دوری از منیّت
_گزاره تفکری سوره مبارکه ماعون:
تکذیب‌کنندگان دین چه کسانی هستند؟
_گزاره تدبری سوره مبارکه ماعون:
دعوت به دینی که در کنار نماز خواندن ،اَنانیت را از بین می برد و به عبودیت و اِخلاص دعوت می کند.
_گزاره طهارتی سوره مبارکه ماعون:
تصدیق کننده دین خدا و نمازخوان واقعی باشیم.
مقدمات

مقدمات تدبر در قرآن - بخش مقدمه

۱۹ : ۱۲

مقدمات تدبر در قرآن - بخش فاتحه

۳۰ : ۱۵
ویژگی ها، روش های مراجعه و آداب تدبر در قرآن

مقدمات تدبر در قرآن - درس اول

۴۴ : ۶

مقدمات تدبر در قرآن - درس دوم

۳۹ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس سوم

۴۵ : ۲۲
تدبر در سوره

مقدمات تدبر در قرآن - درس 4 - سوره مبارکه فلق

۴۶ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 5 - سوره مبارکه ناس

۴۸ : ۲۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 6 - سوره مبارکه نصر

۱۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 7 - سوره مبارکه ماعون

۰ : ۱۴

مقدمات تدبر در قرآن - درس 8 - سوره مبارکه همزه

۲ : ۲۲

مقدمات تدبر در قرآن - درس 9 - سوره مبارکه زلزال

۱۱ : ۱۳

مقدمات تدبر در قرآن - درس 10 - سوره مبارکه ضحی

۱۹ : ۲۰

مقدمات تدبر در قرآن - درس 11 - سوره مبارکه انشراح

۵۵ : ۱۹

مقدمات تدبر در قرآن - درس 12 - سوره مبارکه عبس

۴۰ : ۲۳
پرسش پاسخ

جلسه وبینار پرسش پاسخ

۷ : ۵۰ : ۱