مبانی قرآنی لیبرالیسم و دموکراسی

مبانی قرآنی لیبرالیسم و دموکراسی

در این وبینار کوتاه که با دانشجویان ایرانی مقیم کانادا برگزار شده است اساس شکل‌گیری نظام لیبرال - دموکراسی بررسی می شود.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۳۹ : ۲۸ : ۱
ساعت
۱,۰۷۵
دانشجو
۱
جلسه
( نفر۵ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

تائب
( ۷ ۱ )
...مهدی مرتض
( ۳ ۱ )
...خدیجه سلم
( ۳ ۱ )
...فاطمه جود
( ۲ ۰ )
Oli
( ۲ ۰ )

اساس شکل‌گیری نظام لیبرال - دموکراسی

۳۹ : ۲۸ : ۱

دوره های مرتبط