خواستگاری

خواستگاری

وبینار استاد امینی خواه با موضوع خواستگاری و بیان نظام کفویت و بررسی لحاظ های یک خواستگار مناسب که در دو جلسه تقدیم می شود.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۳ : ۲۹ : ۴
ساعت
۱,۱۲۰
دانشجو
۴
جلسه
( نفر۲۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارت‌های_خانواده

نفرات برتر

avatar
...مریم هداو
( ۱۵ ۱ )
avatar
...الیس الله
( ۱۴ ۰ )
( ۱۴ ۰ )
( ۱۳ ۰ )
...محمدحسین
( ۱۱ ۰ )

نظام انگیزش و گزینش_بخش اول

۳۳ : ۸ : ۱

نظام انگیزش و گزینش_بخش دوم

۵۶ : ۳۷

الگوریتم‌ آشنایی با طرف مقابل در خواستگاری

۲۱ : ۳۱ : ۱

جلسه مرتبط با موضوع خواستگاری

۱۳ : ۱۱ : ۱

دوره های مرتبط