امام تعالی

در مدرسه تعالی دنبال چه هستیم؟

توضیحات
* فطرت انسان تعالی‌خواه است
* نقد جدی به سیستم آموزشی
* چرا از عالِم بد حرفی نمی‌زنیم؟
* صحبت‌های کمتر شنیده شده از امام خمینی ره
* عظمت انقلاب در کلام امام خمینی ره
* نمونه بارز تعالی در تاریخ معاصر
* در مدرسه تعالی دنبال چه هستیم؟
* ویژگی بارز عالِم جهان اسلام
تعالی

مدل تربیتی دو طائفه تمدن‌ساز

۲۰ : ۳۵ : ۱

خاصیت علم حقیقی

۲۴ : ۳۰ : ۱

تعالی در کلام امام خمینی ره

۳۶ : ۵ : ۱

در مدرسه تعالی دنبال چه هستیم؟

۳۹ : ۱ : ۱

بستر علم‌آموزی مفید و مضر

۳۰ : ۳۰ : ۱

آیا علم در برزخ کاربرد دارد؟

۳ : ۱۴ : ۱

تحقق معارف، جهاد همه جانبه

۴۴ : ۸ : ۱

شبکه دعاة، شبکه رعاة، شبکه حماة

۹ : ۱۷ : ۱

جنبش تعالی

۲ : ۹ : ۱
مدرسه تعالی

مدرسه تعالی چه رسالتی دارد؟

۵۴ : ۲۲ : ۱

پرسش و پاسخ، نحوه کارکرد مدرسه تعالی چگونه است؟

۱۵ : ۳۳ : ۱