مسجد تمدن ساز

مسجد تمدن ساز

دوره مسجد تمدن ساز از دوره های گروه حماة در 9 جلسه تقدیم می شود.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۴۱ : ۲۸ : ۶
ساعت
۹۸۵
دانشجو
۹
جلسه
( نفر۳ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

avatar
...لیلا فتحی
( ۴۸ ۰ )
نجمه لطفی
( ۲۵ ۹ )
...ابوالفضل
( ۲۲ ۶ )
...محمد وارس
( ۱۹ ۰ )
...محمد لطفی
( ۱۷ ۰ )

جلسه اول- جایگاه خدا در سبک زندگی

۵۷ : ۳۹

جلسه دوم- برکات ارتباط با مسجد

۴۲ : ۴۵

جلسه دوم- چه مسجدی زباله‌دان می‌شود؟!

۱ : ۴۷

جلسه چهارم- پیامبر، مسجد، ولایت

۶ : ۳۵

جلسه پنجم- نسبت مومن و منافق با مسجد

۳۶ : ۲۹

جلسه ششم- اهل مسجد و آثار اخروی

۳۸ : ۵۰

جلسه هفتم- مسجد پایگاه جهاد

۲۸ : ۴۷

جلسه هشتم- تشکیل اجتماع دینی

۴۰ : ۵۰

جلسه نهم (پایانی) - مسجد ذهنیت‌ساز!

۳۳ : ۴۲

دوره های مرتبط