بررسی اجمالی سیره معصومین (علیهم السلام)

بررسی اجمالی سیره معصومین (علیهم السلام)

در این سلسله جلسات با نگاهی نو به بررسی و بیان سیره چهارده معصوم (علیه السلام) پرداخته شده است.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

مفسر قرآن ، متخصص علوم عقلی و استاد حوزه و دانشگاه
۴۸ : ۳۲ : ۱۶
ساعت
۲,۱۶۹
دانشجو
۱۲
جلسه
( نفر۱۶ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
تاریخ

نفرات برتر

نجمه لطفی
( ۴۰ ۱۴ )
خجسته
( ۳۲ ۱۴ )
...ناشناس می
( ۳۱ ۰ )
( ۳۱ ۱۲ )
...فاطمه حمی
( ۲۶ ۱۲ )
بخش اول

همسر در سیره رسول اکرم صل الله علیه و آله

۳۷ : ۱۴ : ۱

اعتدال در سیره امیرالمومنین علیه السلام

۳۷ : ۲۳ : ۱

ذکر در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها

۳۴ : ۵۸

صبر در سیره امام حسن علیه السلام

۳۱ : ۵۱

شجاعت در سیره امام حسین علیه السلام

۳۶ : ۵۴
بخش دوم

عبادت در سیره امام سجادعلیه السلام

۲۸ : ۴۷

تربیت در سیره امام باقر علیه السلام

۲ : ۵۵

امام حسین علیه السلام در سیره امام صادق علیه السلام

۴۲ : ۹ : ۱

سیاست در سیره امام کاظم علیه السلام

۳ : ۱۵ : ۱

معاشرت سیره امام رضا علیه السلام

۸ : ۱۷ : ۱

برکت در سیره امام جواد علیه السلام

۱۵ : ۲۰ : ۱

بصیرت در سیره امام هادی علیه السلام

۳۷ : ۱۹ : ۱

آرامش در سیره امام عسکری علیه السلام

۲۸ : ۱۵ : ۱

انبیاء در سیره امام زمان علیه السلام

۱۰ : ۵۰ : ۱

دوره های مرتبط