قرآن در 114 نما

قرآن در 114 نما

اگر قرار باشد یک ساختمان بزرگ تو در تو را بشناسید ،‌اگر قبل از ورود به آنجا نقشه کلی آن را در اختیارتان بگذارند هر چند از سرزدن به آنجا بی نیاز نمی شوید اما با دیدی روشنتر به آن سر خواهید زد.

مثال بیان شده اگر چه فاصله زیادی با بحث دوره حاضر دارد اما نمایی است از دوره قرآن در 114 نما. نماهایی از قرآن، کتاب کامل بشریت که در هر سوره جلوه گر شده است.

در این دوره علاوه بر آشنایی کلی با قرآن کریم ، با هدف و مقصود از نزول آیات هر سوره،‌محتوای کلی هر سوره، موضوعاتی که آن سوره به آن می پردازد و نکات برجسته هر سوره پرداخته میشود.

استاد چیت چیان، در این دوره تنها به کلیات نیز بسنده ننموده اند به همین خاطر در لابه لای مباحث به موضوعاتی همچون چگونگی زندگی در اجتماع، رعایت حقوق یکدیگر، چگونگی برقراری رابطه درست با دیگر انسانها، قدم برداشتن در راه رشد و تعالی نیز پرداخته شده است.

مخاطبان دوره:

این دوره به صورت عمومی و برای همه افراد از سن بلوغ به بعد می تواند مفید باشد.گرچه ممکن است در برخی موارد کلماتی برای برخی مخاطبین آشنا نباشد که در ادامه جلسات با شنیدن ادامه مبحث و شنیدن کلمات هم معنی؛ منظور از آن درس به طور کامل برای تعالی پژوه مشخص میگردد.

اطلاعات

هانی چیت چیان

هانی چیت چیان

استاد
۴ : ۱۲ : ۱۴
ساعت
۲,۹۷۷
دانشجو
۱۲۱
جلسه
( نفر۹ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
قرآن‌شناسی

نفرات برتر

avatar
...سمیرا دیا
( ۵۴۸ ۱۲۱ )
avatar
...ریحانه عل
( ۵۱۱ ۱۲۱ )
avatar
...مریم مهرب
( ۴۰۷ ۱۲۱ )
avatar
...سیده فاطم
( ۳۹۸ ۱۲۱ )
avatar
عشرت حبیبی
( ۳۸۲ ۱۲۱ )
جزء اول

سوره حمد

۱۲ : ۶

سوره بقره

۱۹ : ۴
جزء سوم

سوره آل عمران

۱۵ : ۴
جزء چهارم

سوره النساء

۵ : ۵
جزء پنجم
جزء ششم

سوره المائده

۴۸ : ۵
جزء هفتم

سوره الانعام

۸ : ۴
جزء هشتم

سوره اعراف

۴۸ : ۳
جزء نهم

سوره انفال

۲۶ : ۵
جزء دهم

سوره توبه

۴۱ : ۴
جزء یازدهم

سوره یونس

۷ : ۵

سوره هود

۴۸ : ۵
جزء دوازدهم

سوره یوسف

۳۴ : ۳
جزء سیزدهم

سوره الرعد

۸ : ۴

سوره ابراهیم

۴۹ : ۴
جزء چهاردهم

سوره حجر

۴۳ : ۳

سوره نحل

۳۸ : ۶
جزء پانزدهم

سوره اسراء

۲۰ : ۴

سوره کهف

۳۴ : ۴
جزء شانزدهم

سوره مریم

۳۶ : ۴

سوره طه

۲۶ : ۵
جزء هفدهم

سوره انبیاء

۵۰ : ۳

سوره حج

۱۲ : ۵
جزء هجدهم

سوره مومنون

۵۳ : ۳

سوره نور

۳۴ : ۳

سوره فرقان

۱۰ : ۵
جزء نوزدهم

سوره شعرا

۷ : ۴

سوره نمل

۱۱ : ۴
جزء بیستم

سوره قصص

۱۱ : ۴

سوره عنکبوت

۳۴ : ۴
جزء بیست و یکم

سوره روم

۴۶ : ۴

سوره لقمان

۲۶ : ۵

سوره سجده

۱۸ : ۴

سوره احزاب

۱۷ : ۴
جزء بیست و دوم

سوره سبأ

۳۹ : ۳

سوره فاطر

۱۰ : ۴

سوره یس

۵ : ۵
جزء بیست و سوم

سوره صافات

۵۱ : ۴

سوره ص

۲ : ۵

سوره زمر

۱۷ : ۴
جزء بيست و چهارم

سوره غافر

۷ : ۵

سوره فصلت

۲۲ : ۵
جزء بيست و پنجم

سوره شوری

۷ : ۴

سوره زخرف

۵۳ : ۳

سوره دخان

۵۲ : ۵

سوره جاثیه

۱۵ : ۴
جزء بيست و ششم

سوره احقاف

۴۳ : ۴

سوره محمد

۴۳ : ۴

سوره فتح

۲۴ : ۵

سوره حجرات

۳۱ : ۴

سوره ق

۶ : ۵

سوره ذاریات

۵۱ : ۴
جزء بيست و هفتم

سوره طور

۴۸ : ۳

سوره نجم

۲۴ : ۵

سوره قمر

۲۰ : ۵

سوره الرحمن

۰ : ۵

سوره واقعه

۴۸ : ۳

سوره حدید

۱۹ : ۴
جزء بيست و هشتم

سوره مجادله

۴۲ : ۱۴

سوره حشر

۱۰ : ۶

سوره ممتحنه

۱۸ : ۴

سوره صف

۴۶ : ۴

سوره جمعه

۱۷ : ۵

سوره منافقون

۴۱ : ۴

سوره تغابن

۲۷ : ۴

سوره طلاق

۷ : ۶

سوره تحریم

۳۱ : ۴
جزء بيست و نهم

سوره ملک

۵۱ : ۴

سوره قلم

۴۳ : ۴

سوره حاقه

۵۵ : ۴

سوره معارج

۵۳ : ۴

سوره نوح

۰ : ۴

سوره جن

۵۵ : ۳

سوره مزمل

۵۰ : ۵

سوره مدثر

۳ : ۴

سوره قیامه

۴۵ : ۴

سوره انسان

۲۲ : ۴

سوره مرسلات

۴۱ : ۴
جزء سي ام

سوره نبا

۵۶ : ۵

سوره نازعات

۴۱ : ۴

سوره عبس

۵۵ : ۴

سوره تکویر

۱۲ : ۵

سوره انفطار

۴۸ : ۴

سوره مطففین

۳۶ : ۵

سوره انشقاق

۳ : ۶

سوره بروج

۲۷ : ۴

سوره طارق

۴۸ : ۴

سوره اعلی

۱۲ : ۴

سوره غاشیه

۴۱ : ۴

سوره فجر

۳۴ : ۳

سوره بلد

۳۱ : ۳

سوره شمس

۴۸ : ۴

سوره لیل

۵۸ : ۴

سوره ضحی

۰ : ۶

سوره انشرح

۳۲ : ۴

سوره تین

۱۹ : ۵

سوره علق

۳ : ۴

سوره قدر

۳۹ : ۴

سوره بینه

۴۳ : ۴

سوره زلزال

۳۱ : ۴

سوره عادیات

۵۸ : ۴

سوره قارعه

۴۶ : ۴

سوره تکاثر

۲۷ : ۴

سوره عصر

۱۰ : ۴

سوره همزه

۴۲ : ۵

سوره فیل

۲ : ۵

سوره قریش

۱۰ : ۵

سوره ماعون

۴۳ : ۴

سوره کوثر

۲۷ : ۴

سوره کافرون

۲۶ : ۴

سوره نصر

۴۹ : ۴

سوره مسد

۲۶ : ۴

سوره توحید

۱۷ : ۴

سوره فلق

۱۱ : ۵

سوره ناس

۰ : ۴
کل سوره ها (جدید)

سوره های حمد تا نحل

۲ : ۴۴

سوره های اسراء تا سجده

۴۷ : ۴۰

سوره های احزاب تا حجرات

۵۹ : ۴۴

سوره های قاف تا تغابن

۴ : ۴۲

سوره های طلاق تا عبس

۰ : ۴۴

سوره های تکویر تا علق

۳۱ : ۴۴

سوره های قدر تا ناس

۴۲ : ۴۲

دوره های مرتبط