آموزش ۵۰۴ لغت ضروری انگلیسی با مثال های قرآنی و روایی

آموزش ۵۰۴ لغت ضروری انگلیسی  با مثال های قرآنی و روایی

در این دوره، کتاب کاربردی و معروف ۵۰۴ لغت ضروری انگلیسی در ۴۲ جلسه حدودا 25 دقیقه ای تدریس میشود و علاوه بر معادل های انگلیسی و فارسی لغات، تصویر هر لغت نیز برای یادگیری بهتر، نمایش داده میشود.

همراه با مثال های رایج انگلیسی، برای هر لغت یک مثال از آیات قرآن کریم و یک مثال از روایات اهل بیت علیهم السلام به نمایش گذاشته خواهد شد.

اطلاعات

جواد غفوری

جواد غفوری

استاد
۴۵ : ۴۲ : ۴
ساعت
۱۴۲
دانشجو
۱۱
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۳۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارتی

نفرات برتر

...سید مصطفی
( ۱۰ ۱۱ )
...مبینا قاس
( ۶ ۱ )
...امید وکیل
( ۵ ۴ )
ندا رهنمای
( ۳ ۳ )
...صفیه آقاج
( ۲ ۷ )

جلسه اول - 12 لغت
(رایگان)

۵۰ : ۲۳

جلسه دوم - 12 لغت
(رایگان)

۰ : ۲۶

جلسه سوم

۱۵ : ۲۹

جلسه چهارم

۵۴ : ۲۵

جلسه پنجم

۳۳ : ۲۳

جلسه ششم

۱۹ : ۲۴

جلسه هفتم

۵۴ : ۲۵

جلسه هشتم

۲۲ : ۲۱

جلسه نهم

۴۸ : ۲۱

جلسه دهم

۲۱ : ۳۰

جلسه یازدهم

۲۹ : ۳۰

دوره های مرتبط