چرا باید فلسفه بخوانیم؟

چرا باید فلسفه بخوانیم؟

شاید شما هم جسته و گریخته سخنانی درباره نهی از فلسفه خوانی شنیده باشید،‌ از جملات کوچه بازاری که هر حرف پیچیده بی معنایی را حرف فلسفی می خوانند تا شبهات استخوان داری که ممکن است هر مبتدی‌ای را از آموختن فلسفه پشیمان کند،‌ برخی اصل امکان شناخت را منکر میشوند و برخی با اذعان به امکان شناخت و فکر،‌ با دلایلی از خود عقل به مخالفت با فلسفیدن برمی‌خیزند.

 کتاب بررسی فقهی تعلیم و تعلم فلسفه، نوشته آیت الله اعرافی از منظری فقهی، به بحث فلسفه ورزی و فلسفه آموزی نظر افکنده و دیدگاه‌های مخالفین و موافقین را با روش فقهی بررسی نموده و نیز به این پرسش می‌پردازد که اساساً تأملات عقلانی و نظری و روش قیاسی، خارج از محدوده فلسفه‌های موجود، چه حکمی از احکام پنجگانه فقهی را دارد؟

محور بحث استاد امینی خواه در این دوره،‌ این کتاب است.گرچه به فراخور بحث مثالهایی به روز و کاربردی نیز در دوره گنجانیده شده است.

در این دوره علاوه بر شناخت جریانهای درون دینی و برون دینی موافق و مخالف فلسفه و دلایل آنها و نقد این ادله،‌ به مواردی از کاربرد فلسفه در علم کلام نیز پرداخته شده است.

با توجه به آنچه گفته شد، و با توجه به دانش اولیه ای که برای فهم برخی مباحث این دوره لازم است، می توان این دوره را برای تمامی افراد 15 سال به بالا که تحصیلاتشان متوسطه دوم و بالاتر است توصیه نمود،‌گرچه ضرورت این دوره برای طلاب و دانشجویان علوم انسانی بیشتر از سایرین است.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۲۲ : ۴۴ : ۳۳
ساعت
۱,۰۱۴
دانشجو
۴۵
جلسه
( نفر۵ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
فلسفه

نفرات برتر

avatar
...ریحانه عل
( ۳۱۴ ۴۷ )
...نسیبه حسی
( ۱۹۲ ۳۹ )
avatar
...سیده فاطم
( ۱۷۳ ۱۲ )
avatar
...طاهره شری
( ۱۷۲ ۴۰ )
avatar
نگین احمدی
( ۱۶۹ ۳۸ )
لیست جلسات

جلسه اول- مقدمه
(رایگان)

۲۸ : ۳۶

جلسه دوم - آشنایی و تفصیل دیدگاه اخباریون

۵۴ : ۳۵

جلسه سوم- جریان‌های مخالف فلسفه

۹ : ۴۰

جلسه چهارم- فلسفه و فقه، استدلال‌های رد فلسفه

۳۹ : ۴۰

جلسه پنجم- بررسی اولین قاعده عمومی از استدلال‌های رد فلسفه

۵۰ : ۴۳

جلسه ششم- بررسی دومین قاعده عمومی از استدلال‌های رد فلسفه

۴۳ : ۴۸

جلسه هفتم_بخش اول- بررسی دلایل عرضی غیرنافع بودن فلسفه و رد آن‌ها

۹ : ۳۹

جلسه هفتم_بخش دوم- بررسی دلایل عرضی غیرنافع بودن فلسفه و رد آن‌ها

۸ : ۳۹

جلسه هشتم_بخش اول- بررسی سومین قاعده عمومی از استدلال‌های رد فلسفه

۱۵ : ۴۸

جلسه هشتم- بخش دوم- بررسی سومین قاعده عمومی از استدلال‌های رد فلسفه

۲۴ : ۴۸

جلسه نهم_بخش اول- رابطه عقل و دین

۱۶ : ۵۸

جلسه نهم_بخش دوم- رابطه عقل و دین

۲۰ : ۵۸

جلسه دهم_بخش اول- بررسی روایات مجوزه

۳۸ : ۴۶

جلسه دهم_بخش دوم- بررسی روایات مجوزه

۴۴ : ۴۶

جلسه دهم_بخش سوم

۴۱ : ۴۶

جلسه یازدهم_ بخش اول

۴۵ : ۵۶

جلسه یازدهم_ بخش دوم

۴۷ : ۵۶

جلسه دوازدهم - شبهات فلسفی (بررسی روایات -دسته اول)

۱ : ۹ : ۱

جلسه سیزدهم- بخش اول- شبهات فلسفی(بررسی روایات- دسته دوم)

۴۷ : ۴۵

جلسه سیزدهم- بخش دوم- شبهات فلسفی(بررسی روایات- دسته دوم)

۴۳ : ۴۵

جلسه چهاردهم- بخش اول- ادله ی مبنی بر مطالعه فلسفه

۴ : ۴۵

جلسه چهاردهم- بخش دوم- ادله ی مبنی بر مطالعه فلسفه

۹ : ۴۵

جلسه پانزدهم- بخش اول - ادامه بررسی ادله ی مبنی بر مطالعه فلسفه

۱۹ : ۴۵

جلسه پانزدهم- بخش دوم - ادامه بررسی ادله ی مبنی بر مطالعه فلسفه

۲۰ : ۴۵

جلسه شانزدهم- بخش اول - فلسفه در اثبات معاد

۲۱ : ۵۵

جلسه شانزدهم- بخش دوم - فلسفه در اثبات معاد

۲۰ : ۵۵

جلسه هفدهم- بخش اول - راهنماشناسی(حجیت عقل)

۳۶ : ۴۲

جلسه هفدهم- بخش دوم - راهنماشناسی(حجیت عقل)

۳۹ : ۴۲

جلسه هجدهم بخش اول - جایگاه فلسفه در جهاد تبیین و تبلیغ دین

۱۹ : ۳۸

جلسه هجدهم بخش دوم - جایگاه فلسفه در جهاد تبیین و تبلیغ دین

۸ : ۳۸

جلسه هجدهم بخش سوم - جایگاه فلسفه در جهاد تبیین و تبلیغ دین

۱ : ۳۸

جلسه نوزدهم بخش اول

۵ : ۴۸

جلسه نوزدهم بخش دوم

۱۲ : ۴۸

جلسه بیستم- بخش اول

۳۸ : ۵۸

جلسه بیستم- بخش دوم

۳۶ : ۵۸

جلسه بیست و یکم- بخش اول

۳۳ : ۴۶

جلسه بیست و یکم- بخش دوم

۲۷ : ۴۵

جلسه بیست و دوم (جلسه پایانی)- بخش اول

۵ : ۴۹

جلسه بیست و دوم (جلسه پایانی)- بخش دوم

۵۷ : ۴۸
لیست جلسات خلاصه شده

جلسه اول-جریان‌های مخالف فلسفه

۵۹ : ۲۲

جلسه دوم - ادله منکرین فلسفه

۲۰ : ۲۶

جلسه سوم - پاسخ به شبهات منکرین فلسفه

۴۰ : ۲۹

جلسه چهارم-رابطه عقل و دین

۸ : ۴۲

جلسه پنجم - ادله مبنی بر مطالعه فلسفه

۳ : ۲۰

جلسه ششم (جلسه پایانی)- ادامه ادله مبنی بر مطالعه فلسفه

۲ : ۳۷

دوره های مرتبط