ناگفته های دوران طلایی عقد

ناگفته های دوران طلایی عقد

در این دوره سه جلسه ای درباره 

ماهیت و کارکرد دوران عقد

ملزومات شروع یک رابطه خوب و پایدار

اصول ارتباط سالم با خانواده همسر

اطلاعات

محمد نصیری

محمد نصیری

استاد
۱۴ : ۲۸ : ۴
ساعت
۲۹۸
دانشجو
۳
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارت‌های_خانواده

نفرات برتر

هُدا
( ۶ ۰ )
حسین احمدی
( ۵ ۰ )
avatar
...سمانه رست
( ۵ ۳ )
معصومه
( ۴ ۰ )
avatar
...فاطمه آوز
( ۴ ۰ )

جلسه اول

۱۸ : ۴۸ : ۱

جلسه دوم

۳۵ : ۱۶ : ۱

جلسه سوم

۲۱ : ۲۳ : ۱

دوره های مرتبط