آینده انقلاب

آینده انقلاب

در این دوره سعی شده است حرف های زده شود که حالت شعاری نداشته باشد و سبک صحبت ها با سبک امنیتی رایج خیلی متفاوت است و نوع نگاهی که به اصل انقلاب ایجاد خواهد شد یک نوع نگاه نرم افزاری است نه سخت افزاری.

اطلاعات

مصطفی امینی خواه

مصطفی امینی خواه

استاد حوزه و دانشگاه
۵۵ : ۲۸ : ۳
ساعت
۲,۲۴۵
دانشجو
۵
جلسه
( نفر۷ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
تاریخ_انقلاب

نفرات برتر

...فرشته حاج
( ۱۷ ۵ )
علی کریمی
( ۱۴ ۵ )
...سید علی س
( ۱۴ ۲ )
avatar
...فائزه اصف
( ۱۳ ۲ )
آذرخش
( ۱۳ ۵ )

جلسه اول_برنامه خدا برای آینده

۳۱ : ۲۹

جلسه دوم_اصل دعوای ما با دنیا بر سر چه چیزی است؟

۵۲ : ۳۷

جلسه سوم_دو شیوه سیر حکومت ها

۵۹ : ۴۲

جلسه چهارم_مشکل ما مشکل حضرت موسی علیه السلام هم بود

۸ : ۴۵

جلسه پنجم_حیاتی ترین حرف انقلاب

۲۵ : ۵۳

دوره های مرتبط