آینده انقلاب

جلسه پنجم_حیاتی ترین حرف انقلاب

توضیحات
نظرعلامه طباطبایی درباره غرب و دیکتاتوری های اجتماعی
حیاتی ترین حرف انقلاب: نه می خواهیم گرگ باشیم نه میش
آیا رشد داشته ایم یا نه؟
عامل آن رشد و پیشرفت چه بوده است؟
دولت تقصیرهایی دارد اما...
برخی ها هنوز دل به مدل رضاشاه دارند
داستان رفتار حضرت علی ع با همسر پیامبرص
اگر عبودیت خداوند بیایید...

جلسه اول_برنامه خدا برای آینده

۳۱ : ۲۹

جلسه دوم_اصل دعوای ما با دنیا بر سر چه چیزی است؟

۵۲ : ۳۷

جلسه سوم_دو شیوه سیر حکومت ها

۵۹ : ۴۲

جلسه چهارم_مشکل ما مشکل حضرت موسی علیه السلام هم بود

۸ : ۴۵

جلسه پنجم_حیاتی ترین حرف انقلاب

۲۵ : ۵۳