روش های تربیت و تأدیب در زندگی فردی و خانوادگی

روش های تربیت و تأدیب در زندگی فردی و خانوادگی

در این دوره پنج جلسه ای درباره عوامل تربیت، جایگاه ادب در تربیت، تربیت برمبنای فطرت و جایگاه ادب و حیا در زندگی بحث خواهد شد. وبینار این جلسات هر هفته روزهای پنج شنبه برگزار می شود که صوت آن در این دوره منتشر خواهد شد. برای شرکت در وبینار و طرح سوالات خود می توانید از قسمت وبینارها در این دوره ثبت نام کنید.

یادآور می شود که تنها خانم ها می توانند در این دوره ثبت نام کنند لذا پس از تایید ثبت نام امکان استفاده از جلسات خواهد بود.

اطلاعات

خانم حیدری

خانم حیدری

مربی تربیت توحیدی
۱۱ : ۴۰ : ۷
ساعت
۱۸۳
دانشجو
۵
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

avatar
موسوی نسب
( ۹ ۰ )
مهتاب ملا
( ۵ ۰ )
زهرا نوری
( ۵ ۰ )
avatar
...خدیجه جعف
( ۵ ۰ )
...سحر دومان
( ۵ ۵ )

جلسه اول، بررسی تربیت کودک بر مبنای سوره مریم

۱۵ : ۲۵ : ۱

جلسه دوم- نگاه عبودیت داشتن به فرزندان

۴۰ : ۲۷ : ۱

جلسه سوم

۶ : ۲۰ : ۱

جلسه چهارم

۲۶ : ۴۷ : ۱

جلسه پنجم

۴۴ : ۳۹ : ۱

دوره های مرتبط