روش های تربیت و تأدیب در زندگی فردی و خانوادگی

جلسه پنجم

توضیحات
* کودک خود را چگونه و از چه راهی تنبیه کنیم؟ * تنبیه یا تغافل؟! * فرزند خود را چگونه با خداوند آشنا کنیم. * چه فرزندانی بیشتر پرسشگر هستند؟ * تربیت کودک براساس قوه ذکر * نوع برخورد والدین با پرسش‌های کودکان * ایجاد راهکار مناسب توسط والدین برای رها کردن ذهن کودک از یک سوال منفی * چگونگی آموزش حریم‌ها در کودکان * نقش مادر در ایجاد حریم در فرزند * نقش نگاه ربوبیت داشتن در تربیت فرزند * ایجاد فضای تربیتی کودکان برمبنای سوره ناس * تفسیر تفاوت رب، اُلوهیت و عبودیت در فضای تربیتی کودکان * فرزند؛ نقطه اتصال والدین به پروردگار! * علت عصبی شدن برخی از والدین در تربیت فرزندان * اهمیت داشتن نقاط شروع (صدری) تربیتی کودکان * چگونه یک عملی قلبی می‌شود؟ * اهمیت و توجه به سوره‌های ناس و فلق در تربیت کودکان

جلسه اول، بررسی تربیت کودک بر مبنای سوره مریم

۱۵ : ۲۵ : ۱

جلسه دوم- نگاه عبودیت داشتن به فرزندان

۴۰ : ۲۷ : ۱

جلسه سوم

۶ : ۲۰ : ۱

جلسه چهارم

۲۶ : ۴۷ : ۱

جلسه پنجم

۴۴ : ۳۹ : ۱