آموزش احکام (احکام عبادات)

آموزش احکام (احکام عبادات)

یکی از مهمترین واجبات دین مبین اسلام که زیرپایه مسیر قرب الی الله است، فراگیری احکام دین است كه درک و فهم درست نسبت به مسائل آن و عمل بر طبق آن تضمین كننده سعادت انسان است. كسی كه اسلام را به عنوان دین خود بر می‌گزیند باید برنامه‌‌های آن را به طور كامل در همه قلمروهای زندگی خود بپذیرد و رفتار و عملكرد خویش را مطابق با احكام دین تنظیم نماید، انجام چنین تكلیفی می‌‌طلبد فرد مسلمان نسبت به مقدار مورد نیازش از احكام دین كه به آن احتیاج دارد و برایش پیش می‌آید، شناخت پیدا كند تا بتواند آن را در زندگی خود اجراء نماید.

لذا مدرسه تعالی با برگزاری این دوره آموزشی سعی دارد یک دوره احکام مورد نیاز را با شما عزیزان مرور کند.

اطلاعات

محمد ندایی

محمد ندایی

استاد
۱۲ : ۲۸ : ۲۸
ساعت
۱,۴۷۶
دانشجو
۶۸
جلسه
( نفر۱۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
احکام

نفرات برتر

avatar
عشرت حبیبی
( ۷۴۰ ۶۳ )
avatar
...مریم مهرب
( ۵۰۹ ۶۵ )
avatar
...سیده فاطم
( ۴۷۷ ۶۴ )
...کوثر پورر
( ۴۳۴ ۵۴ )
avatar
...فهیمه داد
( ۳۳۳ ۰ )
فصل تقلید

تکلیف
(رایگان)

۳۲ : ۳۳

شرایط مرجع تقلید

۴۰ : ۲۱

راه هاي شناخت مجتهد جامع‌الشرائط

۲۰ : ۳۴

معنای ولایت فقیه و ضرورت ولایت فقیه

۵۶ : ۳۱
فصل دوم طهارت

آبها
(رایگان)

۵۸ : ۱۹

تخلی
(رایگان)

۳۵ : ۱۹

نجاسات

۱۶ : ۲۸

نجاسات بخش دوم

۴۵ : ۱۹

چگونگي اثبات نجاست وسایل پاک

۳۶ : ۲۷

انواع مطهرات

۳۹ : ۱۷

انواع مطهرات۲

۲۳ : ۱۹

اصل اولیه در طهارت

۵۴ : ۱۷

کیفیت وضو

۲۹ : ۳۵

شرایط وضو (۱)

۳۷ : ۱۷

شرایط وضو (۲)

۲۶ : ۲۱

اقسام وضو

۴۰ : ۲۶

غایات وضو

۸ : ۲۶

معنا و اقسام غسل

۳۳ : ۱۴

شرایط و احکام غسل

۳۹ : ۱۴

غسل جنابت

۲۹ : ۲۳

غسل های مخصوص بانوان

۲۶ : ۱۴

احکام درگذشتگان (۱)

۲۴ : ۱۴

احکام درگذشتگان (۲)

۳۶ : ۱۱

احکام درگذشتگان (۳)

۳۱ : ۲۱

تیمم (۱)

۵۱ : ۲۱

تیمم (۲)

۴۱ : ۱۷
فصل سوم نماز

اقسام نمازها

۳ : ۱۷

لباس نمازگزار (مقدار پوشش در نماز)

۴۹ : ۲۳

لباس نمازگزار (۲)

۱۵ : ۱۳

مکان نمازگزار (۱)

۲ : ۱۹

شرایط مکان نمازگزار (۲)

۲۹ : ۱۹

احکام مسجد (1)

۱۷ : ۲۶

احکام مسجد (2)

۲۱ : ۱۵

قبله

۴۸ : ۱۷

نماز های یومیه (1)

۴۷ : ۲۰

نماز های یومیه (2)

۱۰ : ۱۹

نماز های یومیه (3)

۶ : ۱۳

نماز های یومیه (4) - واجبات نماز (1)

۲۲ : ۲۱

نماز های یومیه (5) - واجبات نماز (2)

۵۴ : ۲۲

نماز های یومیه (6) - واجبات نماز (3)

۳۶ : ۲۱

نماز های یومیه (7) - واجبات نماز (4)

۳۵ : ۳۰

نماز های یومیه (8) - واجبات نماز (5)

۵۸ : ۱۹

نماز های یومیه (9) - واجبات نماز (6)

۰ : ۲۵

نماز های یومیه (10) - واجبات نماز (7)

۳۹ : ۲۴

نماز های یومیه (11) - واجبات نماز (8)

۱۹ : ۱۸

نماز های یومیه (12) - واجبات نماز (9)

۱۴ : ۱۵

نماز های یومیه (13) - ترجمه نماز

۳۶ : ۱۵

نماز های یومیه (14) -مبطلات نماز

۳۱ : ۲۳

نماز های یومیه (15) - شکیات نماز

۳۰ : ۲۸

نماز های یومیه (16) - نماز جمعه

۵۸ : ۲۵

نماز های یومیه (17) - نماز مسافر

۴۷ : ۳۶

نماز های یومیه (18) - نماز مسافر(2)

۵۱ : ۲۴

نماز های یومیه (19) - نماز مسافر (3)

۴۸ : ۲۵

نماز های یومیه (20) - (نماز قضا)

۱۶ : ۳۰

نماز آیات ـ نماز عید فطر و قربان

۲ : ۲۳
فصل چهارم روزه

معنا ، اقسام و شرایط روزه

۹ : ۲۸

نیّت روزه

۲۱ : ۲۲

مفطرات روزه

۱۸ : ۱۷

مفطرات روزه(2)

۳۸ : ۱۹

کفاره روزه

۳۹ : ۲۰

کفاره روزه(2)

۱۲ : ۲۳

احکام روزه های قضا

۳۴ : ۲۴

ثبوت اول ماه رمضان

۳۰ : ۱۸
جلسات پرسش و پاسخ آنلاین

جلسه آنلاین - تکلیف تا نجاسات
(رایگان)

۱۱ : ۵۶

از ابتدای بحث نماز تا نمازهای یومیه
(رایگان)

۳۸ : ۵۱

جلسه پرسش و پاسخ شذره اول
(رایگان)

۱۰ : ۱ : ۱

جلسه پرسش و پاسخ شذره دوم
(رایگان)

۳۶ : ۲۰ : ۱

جلسه پرسش و پاسخ شذره دوم 2
(رایگان)

۹ : ۱۲ : ۱

دوره های مرتبط