صرف مقدماتی

صرف مقدماتی

فقاهت و تعمق در کلام قرآن و اهل بیت که هدف ماست بدون دو بال صرف و نحو ممکن نخواهد بود. زیرا کلام ثقلین به عربیست و فهم دقائق گفتار آنان رهین شناخت این دو علم است.

در این دوره کوتاه بنا داریم سرفصل های اصلی صرف را به صورت روان و ساده برای عموم مخاطبین علاقه مند به فهم کلامات قرآن و احادیث اهل بیت بیان کنیم.

هفته ای یک جلسه از این کلاس بارگزاری می شود.

اطلاعات

جواد شالبافیان

جواد شالبافیان

استاد
۳۱ : ۵۵ : ۹
ساعت
۶۰۴
دانشجو
۱۶
جلسه
( نفر۱ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
مهارتی

نفرات برتر

avatar
...فاطمه رحم
( ۴۶ ۱۶ )
avatar
حسین
( ۴۴ ۲ )
avatar
طاهره شرفی
( ۳۷ ۶ )
سکینه باور
( ۳۱ ۱۶ )
...علیرضا خر
( ۳۱ ۱۵ )

رئوس هشتگانه صرف
(رایگان)

۲۳ : ۴۳

فعل ماضی

۴ : ۲۶

فعل مضارع، فعل امر

۲۰ : ۳۰

فعل مجهول

۴۱ : ۳۶

حالات فعل مضارع، ابواب ثلاثی مجرد

۴۷ : ۵۱

مضاعف

۱ : ۴۶

مهموز

۴۵ : ۳۷

اعلال

۲۲ : ۳۴

مثال، اجوف

۲۴ : ۵۷

ناقص، لفیف

۲۰ : ۵۱

فعل مؤکّد

۲۵ : ۳۱

ثلاثی مزید (افعال، تفعیل، مفاعله)

۵۰ : ۳۱

ثلاثی مزید (تفاعل، تفعل، افتعال)

۲۴ : ۴۱

ثلاثی مزید (انفعال، افعلال، استفعال، افعیلال)

۲۴ : ۴۱

فعل رباعی

۳۳ : ۲۹

آزمون صرف مقدماتی | سوال آزمون در قسمت توضیحات و پیوست جلسه به صورت پی دی اف آورده شده است

۴۸ : ۴

دوره های مرتبط