گام دوم تمدن ساز

گام دوم تمدن ساز

در این دوره سعی شده است با تکیه بر اسناد معتبر تاریخی و گزارش های سازمان های بین المللی، ابتدائا مستندات گزاره های بیانیه ارائه گردد و در قدم بعد با استفاده از داده های اطلاعاتی منابع فوق الذکر بر اساس منطق تبیینی مقام معظم رهبری بخش هایی از بیانیه از حالت اجمال درآمده و تفصیلی تر بحث گردد.

در پیوست دوره شما می توانید کتاب صعود چهل ساله و بیانیه گام دوم را که به آن در دوره ارجاع داده می شود را دریافت نمایید.

همچنین از بخش پرسش و پاسخ سوالات خود را می توانید مطرح نمایید.

اطلاعات

سید محمد حسین راجی

سید محمد حسین راجی

استاد
۱۶ : ۱۱ : ۸
ساعت
۱,۱۵۱
دانشجو
۷
جلسه
( نفر۳ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
سبک_زندگی

نفرات برتر

سمیه احدی
( ۴۶ ۲ )
مهدی خلیلی
( ۲۲ ۷ )
...عذرا کمون
( ۱۴ ۴ )
avatar
...زهره زادع
( ۱۴ ۶ )
...نجمه اقتد
( ۱۴ ۲ )
بخش مقدمه

جلسه اول
(رایگان)

۳۵ : ۱۸ : ۱

جلسه دوم

۱۵ : ۴۸
برکات انقلاب

جلسه سوم
(رایگان)

۵۷ : ۹ : ۱

جلسه چهارم

۱۳ : ۳۶ : ۱

جلسه پنجم

۴۲ : ۵۶

جلسه ششم

۱۷ : ۹ : ۱

جلسه هفتم

۱۷ : ۱۲ : ۱

دوره های مرتبط