ساختار وجودی انسان

ساختار وجودی انسان

انسان موجودی است که قدرت یافته است تا به مدد قوا و امکاناتی که در اختیار دارد، امور زندگی خود را به بهترین شکل مدیریت و تدبیر کند؛ برای استفاده از این توان و امکانات که وجه افتراق او و سایر موجودات است، باید خود را بشناسد و بتواند از امکانات خود به بهترین وجهی استفاده کند.

براین اساس هر انسان بالغ و آزاده‌ای لازم است به اصول هدایت و سیر رشد خود واقف شده، این سیر را با منطق خالق و مدبر خود ببیند. برای این منظور لازم است بداند:

هدایت و رشد او در چیست؟

نعمت‌ها و امکانات ویژه‌ای که به او عطا شده است کدام است؟

نحوه استفاده از امکانات خود چگونه است؟

در این کلاس، سعی بر این است که هر چیزی را بر سر جای خود بگذاریم تا رشد کنیم و هدایت شویم. براین اساس به قصد یافتن پاسخ سؤالات فوق به مطالعه قرآن و روایات، و همچنین کتب اندیشمندان اسلامی روی آورده شده و سعی شده تا با کنار گذاشتن ذهنیت‌های رایج، انسان تنها از منظر خالق و مدبر عالم هستی مورد شناسایی و تبیین قرار گیرد.

تعریف مقدماتی به بیان ساده

در تمام علوم انسان به عنوان ناشناخته ترین و پیچیده ترین موجود در کرانه هستی شناخته می شود. هم اکنون این باور در همگان شکل گرفته که هر موجودی حتما برای هستی داشتن نیازمند ساختار و قاعده خاص است. انسان هم به عنوان پیچیده ترین موجود قطعا از این قاعده مستثنی نیست. در این میان شناخت ساختار وجودی انسان بیش از هر موجود دیگری می تواند خداوند هستی بخش و دایره خلقتش را به ما نشان دهد. از این جهت شناخت انسان ما را در سه جهت که شناخت خود، هستی پیرامون و هستی آفرین است مدد می رساند.

سوالات:

جایگاه انسان در هستی کجاست؟

هستی بخش انسان کیست؟

ساختار انسان چه ارکانی دارد؟

محوری ترین رکن در ساختار وجود انسان چیست؟

آیا مفهوم تفکر با تعقل در دایره وجودی انسان متفاوت است؟

انسان از چه طریق حواس پرتی و حواس جمعی خود را مدیریت می کند؟

علم و عمل در وجود انسان هر یک دارای چه اجزایی است؟

خیال کردن با فکر کردن چه تفاوتی دارد؟

برنامه ریزی در کدام قسمت ساختار وجود انسان جای دارد؟

اطلاعات

هانی چیت چیان

هانی چیت چیان

استاد
۱۶ : ۴ : ۱۸
ساعت
۲,۳۲۲
دانشجو
۱۱
جلسه
( نفر۰ )
میزان پیشرفت دوره:
۱۰۰%
اشتراک گذاری:
کلید واژه:
کلامی_و_اعتقادی

نفرات برتر

علی کریمی
( ۷۳ ۱۱ )
مریم رضایی
( ۲۹ ۱۱ )
سهیلا طرقی
( ۲۹ ۹ )
avatar
...رقیه شادک
( ۲۵ ۱۱ )
...مریم فراه
( ۲۵ ۱ )

جلسه اول

۲۶ : ۲۸

جلسه دوم

۱۳ : ۳۶ : ۱

جلسه سوم

۲۶ : ۴۹ : ۱

جلسه چهارم

۴۰ : ۴۶ : ۱

جلسه پنجم

۲۳ : ۵۷ : ۱

جلسه ششم

۳۴ : ۳۹ : ۱

جلسه هفتم

۳۵ : ۴۴ : ۱

جلسه هشتم

۴۰ : ۲۳ : ۱

جلسه نهم

۲۰ : ۳۷ : ۱

جلسه دهم

۱۷ : ۳ : ۲

جلسه یازدهم

۴۲ : ۵۷ : ۱

دوره های مرتبط